logo_gha5

Friskvårdskontroll

En medveten friskvård kan hjälpa din hund att förbli frisk och skadefri länge och är därmed viktig för alla hundar-oavsett användningsområde, ras och ålder.

 

Trots att hundens kropp är byggd för arbete kan en oförberedd sådan ta skada av rörelser som vissa hundar utsätts för inom olika tävlingsgrenar. Samma sak gäller för de sällskapshundar som varken har fysiken eller hälsan för plötsliga och intensiva lek eller träningspass eller aldrig utsätts för någon, eller fel sorts träning. Det är lättare att förebygga skador och ohälsa än att reparera sådana när de redan uppkommit. Därför vill vi erbjuda alla hundar möjligheten till förebyggande friskvårdskontroller och träning hos oss.

 

Genom vår förebyggande friskvårdskontroll får du regelbunden information över din hunds muskel och ledstatus. Vi gör en rörelse och funktionsanalys samt utför en enklare friskvårdsbedömning av hundens led- och muskelstatus. Friskvårdskontrollen kan hjälpa dig att i ett tidigt skede upptäcka framtida problem i rörelseapparaten. Du får även individuella råd om vad du kan tänka på i träningen och vardagen med din hund.

 

Observera: En friskvårdskontroll är inte att jämföra med en veterinärmedicinsk undersökning! Vid misstanke om skada/sjukdom ska du alltid först rådfråga din veterinär.

 

Våra priser hittar du här!

Individuellt Träningsupplägg

Ett rätt uppbyggt träningsupplägg minskar risken för skador och ökar möjligheten att lyckas i träning/tävling/vardag. Efter en inledande friskvårdskontroll gör vi en funktionsanalys utifrån er situation. Vad innebär de rörelser din hund förväntas utföra och finns det specika rörelser eller moment som den i själva verket bör undvika eller minimera?  Här lägger vi upp träningen och vardagen för din hund utefter dina tankar och ambitioner kring önskat resultat. 

 

Våra priser hittar du här!