logo_gha5

INTEGRITETSPOLICY

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Göteborgs Hundarena och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Ditt samtycke
Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår webbplats intregitetspolicy.
I samband med din bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den service du förväntar dig.

Varför behöver vi dina uppgifter?
När du bokar hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna hantera och administrera din bokning. 

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Göteborgs Hundarena.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge sparas uppgifterna?
Göteborgs Hundarena sparar eventuella transaktionsuppgifter i den mån andra lagar kräver det (främst bokföringslagen). 

Ditt Godkännande
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Göteborgs Hundarena lagrar och behandlar dessa tills vidare. Ditt godkännande sker i och med fullgörande av avtal, vid godkännande av Göteborgs Hundarena försäljningsvillkor, vid användning av våra tjänster, produkter och vid din kontakt med oss. Om du av någon anledning skulle vilja att vi raderar dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss med en begäran om detta.
info@goteborgshundarena.se